rasime en pesten

Black lives Matter

Wereldwijd komt deze week racisme in opspraak.

Mensen gaan betogen, komen uit hun kot, om op te komen voor de onderdrukte en benadeelde man, vrouw, kind.

Het doet wat met mij.

De daden van de agenten die deze man lieten overlijden, waren extreem en overweldigend.

Volledig buiten proportie.

Ik ben blij dat we gaan opkomen voor onze medemens en we in verzet gaan tegen zinloos geweld.

In mijn wereld, in mijn hoofd wordt hier al heel snel de link gelegd naar pesten.

Laten we nadenken

Ik hoop dat die mensen die in Brussel en over de wereld samen komen ook nadenken hoe hun woorden ook kunnen of hebben gekwetst.

De pesterijen die ik vroeger op school heb moeten ondergaan hebben ook diepe littekens achtergelaten. Sommige zijn tot op vandaag nog niet helemaal geheeld.

Er zijn mensen die een einde maken aan hun leven, door de pesterijen die zij dagelijks ondergaan als kind of later als volwassenen op de werkvloer.

Als we niet passen in het beeld dat de reclamewereld en de maatschappij voor ons heeft, zijn we direct een minderheidsgroep. Zij worden met andere ogen bekeken.

Is het niet beter dat wij als individu voor we gaan betogen, ook eens stilstaan, bij onze acties in het dagelijks leven?

Veroordelend gedrag

De wijzende vinger naar die dikke vrouw die een ijsje eet.

De scheve blik naar die persoon met flaporen

Het gegrinnik achter de rug van die oude kleren draagt.

Het draaien met de ogen voor de dame in de straat met de sjaal op haar hoofd.

Herkenbaar nietwaar?

Ik kan zo wel even doorgaan……..

Wij hebben geen mensen levens op ons geweten, maar wij zijn ook schuldig aan racisme op ons eigen manier.

Ik kom deze mensen dagelijks tegen in de praktijk.

We ademen door het trauma, en de pijn zit diep.

De pest woorden en de lelijke gebaren achter de rug zijn aanvaard als waarheid en die mensen zijn elke dag bezig om deze schaduwen te overwinnen.

Zoals Mahatma Gandhi zei: “If you want to change the worldstart with yourself.”

 

 

 

Kopje Koffie

Samen sparren over jou

In een oordeel loze omgeving even sparren over bepaalde essenties, jouw gedrag en intenties naar andere toe herkaderen waardoor je op een heldere manier jezelf terug ziet staan.

Het is een goed gesprek waarbij het “gehoord worden” je een gevoel van vernieuwd zelfvertrouwen geeft, en jij terug in je eigen mooie balans kan komen.

Natuurlijk wordt dit gesprek begeleid met een hartverwarmend kopje Yogi tea of een koffie. Ik ben klaar om te luisteren!

Warme knuffel,

Voor jouw mooie balans,
jouw Mooi in balanscoach

Anneke.